Työnohjaus

Työnohjaus on työn sisältöön, työrooliin ja työyhteisöön liittyvien kokemusten ja tunteiden tutkimista yhdessä ulkopuolisen ohjaajan kanssa. Työnohjauksessa voidaan käsitellä mm. haastavia asiakastilanteita, ammatillista kehittymistä ja
ammatti-identiteetin vahvistamista, tai vuorovaikutusta ja ihmissuhteita työyhteisön sisällä.
Työnohjaus auttaa selkiyttämään omaa perustehtävää, työn tavoitteita ja rajoja.

Työnohjaukseen kuuluvat työssä esiin nousevat tunteet ja arvot sekä persoonallinen tapasi olla sinä työssäsi.
Omalla persoonallaan  vuorovaikutustyötä tekevälle myös omasta jaksamisesta ja elävyydestä huolehtiminen on
tärkeä työnohjauksellinen tavoite. Vuorovaikutus työnohjaajan ja työnohjattavan välillä lisää tietoisuutta
ja vapauttaa voimavaroja löytää uusia vaihtoehtoja.

Tuulan viitekehys työnohjaajana on hahmoterapeuttinen, Aaron voimavarakeskeinen.
Työotteemme ja kokemuksemme sopii haasteellista kohtaamistyötä tekeville yksilöille, esihenkilöille ja pienryhmille.

Aaro: Tilaa lastensuojelun työntekijöiden ja perhehoitajien työnohjaukseen 250 eur (90 min)

Tuula: Gestalt-työnohjaus tutustumispaketti
terapia- tai kuntoutusalan yksinyrittäjälle
3 tapaamiskertaa (à 50 min) 270 eur

Yksinyrittäjän työnohjaus 45 / 50 min 110 / 120 eur
Muut sopimuksen mukaan – pyydä tarjous!
(Hinnat toistaiseksi alv 0%)