Työnohjaus

Työnohjaus on työn sisältöön, työrooliin ja työyhteisöön liittyvien kokemusten tutkimista ja jäsentämistä yhdessä ulkopuolisen ohjaajan kanssa. Työnohjaus voi olla joko yksilö- tai ryhmätyönohjausta, ja ryhmä voi koostua saman työyhteisön jäsenistä
tai samanlaista työtä tekevistä ihmisistä eri yksiköissä. Työnohjauksessa
voidaan käsitellä haastavia asiakastilanteita, ammatillista kehittymistä ja oman ammatti-identiteetin vahvistamista tai vuorovaikutusta ja ihmissuhteita työyhteisön sisällä.
 Työnohjaus auttaa selkiyttämään omaa perustehtävää, työn tavoitteita ja rajoja. 
Työnohjaukseen kuuluvat työssä esiin nousevat tunteet ja arvot sekä persoonallinen tapasi olla sinä työssäsi.
Vuorovaikutus työnohjaajan ja työnohjattavan välillä lisää tietoisuutta ja vapauttaa voimavaroja löytää ja toteuttaa uusia vaihtoehtoja.

Tuulan viitekehys työnohjaajana on hahmoterapeuttinen, Aaron voimavarakeskeinen.Vahvuutemme työnohjaajina on monipuolinen hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan kokemus, erityisosaamisena lastensuojelun laitos- ja perhehoito ja perhekuntoutus.
Työotteemme sopii haasteellista kohtaamistyötä tekeville yksilöille, esihenkilöille ja pienryhmille. 

Aaro: tilaa lastensuojelun työntekijöiden ja perhehoitajien työnohjaukseen – pyydä tarjous!
Tuula:  Gestalt Supervisor -täydennyskoulutukseen liittyen -20% terapia- ja kuntoutusalan yksinyrittäjille – kysy lisää!

Yksinyrittäjien työnohjaus 120 eur/50-60 min muut sopimuksen mukaan