Työnohjaus

Työnohjaus on työn sisältöön, työrooliin ja työyhteisöön liittyvien kysymysten ja kokemusten yhdessä tutkimista ja jäsentämistä. Työnohjauksen piiriin kuuluvat myös työssä esiin nousevat tunteet, arvot ja ihmissuhteet sekä oma persoonallinen tapasi olla sinä työssäsi. Vuorovaikutus työnohjaajan ja työnohjattavan välillä lisää tietoisuutta ja vapauttaa voimavaroja löytää ja toteuttaa uusia vaihtoehtoja.

Tuulan viitekehys työnohjaajana on hahmoterapeuttinen ja toiminnallinen, Aaron lähestymistapa on voimavarakeskeinen ja perheterapeuttinen. Kummallekin on ominaista dialoginen, läsnäoleva ja yhdessä pohtiva työote.
Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilötyönohjauksena tai ryhmien ja työyhteisöjen työnohjauksena.
Hinnoittelu sopimuksen mukaan – pyydä tarjousta!