Psykoterapia Hahmoterapia

Hahmo- eli gestalt-terapia on integratiivinen ja humanistinen psykoterapian suuntaus, joka korostaa yksilön kokemusta nykyhetkessä. Tätä tutkitaan luovasti ja kokemuksellisesti niin asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa kuin asiakkaan omassa elämässä. Kyseessä on oman käytöksen luova havainnointi, tutkiminen ja tiedostaminen pikemminkin kuin tietoinen pyrkimys muuttaa sitä. Terapeutti on tällä matkalla kumppani ja itsesi havainnoin konsultti, joka ei analysoi tai tarjoa ratkaisuja vaan ottaa aktiivisesti osaa matkaasi ja kohtaa sinut siinä, missä olet.
Terapian tavoitteena on tietoisuus, joka toteutuu autenttisessa, arvostavassa dialogissa ja johtaa muutokseen.

Hahmoterapiaa psykoterapian menetelmänä on kehitetty 1940-luvulta lähtien, ja se on saanut vaikutteita useista eri psykologian, psykoterapian ja filosofian suuntauksista. Moderni hahmoterapia huomioi inhimillisen kokemuksen eri puolet: tiedollisen, emotionaalisen ja kehollisen, sekä käytöksen, vuorovaikutuksen ja eksistentialistiset ulottuvuudet.

Hahmoterapian voit aloittaa joko Kelan kuntoutuspäätöksellä tai itse maksavana asiakkaana lyhyt- tai pitkäkestoisesti.

Yksilöterapia  102 eur (45 min) / 120 eur (60 min)
Maksuton ajanvarauksen peruutus 48 h