Aaro Ratilainen

Psykoterapeutti (ET), pari- ja perheterapeutti, työnohjaaja (Story), sosionomi

Toimin Amantessa sivutoimisesti työnohjaajana ja pariterapeuttina. Päivätyössäni minulla on pitkä kokemus mm. lastensuojelulaitosten johtajana sekä kuntouttavan perhetyön ja perhehoidon tuen asiantuntijana.

Työnohjaajan viitekehykseni on voimavarakeskeinen, eettinen ja dialoginen. Pari- ja perheterapeuttina haluan edistää autenttista kohtaamista kumppaneiden, vanhempien sekä lasten ja nuorten välillä.
Itselleni merkittävää on huomioida miehen roolia ja jaksamista perheessä.
Peruskoulutusten lisäksi olen opiskellut mm. tunnekeskeistä pariterapiaa, sijaisvanhempien valmennusten
PRIDE-kouluttajaksi, miesryhmien ohjaajaksi ja parisuhteen rikastamiskurssien ohjaajaksi.