Aaro Ratilainen

Psykoterapeutti (ET), pari- ja perheterapeutti, työnohjaaja (StoRy), sosionomi

Toimin Amantessa  työnohjaajana sekä pari- ja perheterapeuttina. Työurallani minulla on pitkä kokemus lastensuojelun perhehoidon ja kuntouttavan perhetyön asiantuntijana sekä  lastensuojelulaitosten johtajana.

Työnohjaajan viitekehykseni on voimavarakeskeinen, eettinen ja dialoginen. Pari- ja perheterapeuttina haluan edistää autenttista kohtaamista kumppaneiden, vanhempien sekä lasten ja nuorten välillä.
Itselleni merkittävää on huomioida miehen roolia ja jaksamista perheessä.
Peruskoulutusten lisäksi olen opiskellut mm. tunnekeskeistä pariterapiaa, sijaisvanhempien valmennusten
PRIDE-kouluttajaksi, miesryhmien ohjaajaksi ja parisuhteen rikastamiskurssien ohjaajaksi.