Tuula Ripatti

Psykoterapeutti (ET), hahmoterapeutti, pariterapeutti, työnohjaaja
VTM, diakoni,
Kelan palveluntuottaja 

Olen työskennellyt päätoimisesti Amanten vastaanotollani vuodesta 2012 alkaen. Toteutan sekä pitkiä kuntoutuspsykoterapioita että lyhempiä terapiaprosesseja, tunnekeskeistä pariterapiaa ja työnohjausta. Aiemmalla urallani toimin  mm. lastensuojelun perhehoidon ja sosiaalisen kehityksen asiantuntijana, kouluttajana ja ryhmänohjaajana.


Terapeuttina olen aktiivinen, kiinnostunut ja myötäelävä peili sille mitä ihmisessä itsessään ja vuorovaikutuksessamme tapahtuu. Työotteeni on luova, kokemuksellinen ja kehon ilmaisua kuunteleva. Tunteiden ja merkitysten  vastavuoroinen ilmaisu terapiasuhteessa eli relationaalisuus on lähellä sydäntäni. 


Peruskoulutusten lisäksi olen opiskellut mm. tunnekeskeistä pariterapiaa, psykopatologiaa,
sensomotorista psykoterapiaa, ekspressiivistä taideterapiaa, soveltavaa draamaa ja toiminnallisia menetelmiä.  
Työskentelen tarvittaessa  suojatun etäyhteyden kautta.


Gestalt counseling, work coaching & couples therapy also in English and online.