Pariterapia

Parisuhteessa tulevat näkyviksi aiempien kiintymyssuhteiden historia ja käyttäytymismallit. Vanhat, tiedostamattomat haavat aktivoituvat aikuiselämän tärkeimmässä kiintymyssuhteessa ja alkavat sykkiä uudelleen. Toisinaan elämän käännekohdat ja henkilökohtaiset muutokset käynnistävät kriisin parisuhteessa. Kriisi on paitsi uhka entisen jatkumiselle, myös mahdollisuus uudelle. Parantava läheisyys on mahdollista, mutta vaatii tunnesiteen vahvistamista ja luottamuksen rakentamista.

Pariterapeutteina nojaamme omien taustakoulutustemme ohella tunnekeskeisen pariterapian työotteeseen.
Tunnekeskeinen pariterapia (Emotionally Focused Couples Therapy, EFT) lujittaa parin keskinäistä tunnesuhdetta
sekä lisää luottamusta ja turvallisuutta. Hoito etenee suunnitelmallisesti ja paria autetaan tunnistamaan ja pysäyttämään
kielteisiä vuorovaikutuksen kehiä. Työskentelytapaa voidaan soveltaa myös muissa lähisuhteissa
tukemaan perheenjäsenten lähentymistä tulehtuneissa tilanteissa.

Pariterapia käynnistyy tutustumiskäynneillä, joiden aikana tapaamme paria sekä yhdessä että yksilöinä.
Tutustumisjakson jälkeen arvioimme yhdessä voisiko pitempi prosessi palvella teitä.
Pariterapia 170/180 eur (90 min) / pariterapiaan liittyvät yksilökäynnit 110 / 120 eur (60 min)
Maksuton ajanvarauksen peruutus 48 h