Aaro Ratilainen

aaron-henk-koht-esittelyToimin Amantessa yksilö-, pari- ja ryhmätyönohjaajana, pari- ja perheterapeuttina sekä kouluttajana. Minulla on pitkäaikainen työkokemus mm. lastensuojelulaitosten johtotehtävistä, kuntouttavasta perhetyöstä ja perhehoidon tuesta.

Työnohjaajan viitekehykseni on voimavarakeskeinen, eettinen ja dialoginen. Näistä lähtökohdista haluan tukea mm. lastensuojelu- ja kasvatusalan työntekijöitä, sijaisvanhempia ja perhehoitajia heidän tehtävissään.

Pari- ja perheterapeuttina pidän tärkeänä helpottaa kohtaamisia perheissä lasten, nuorten, vanhempien ja puolisoiden välillä. Itselleni merkittävää on huomioida miehen roolia ja jaksamista perheessä. Olen pitkäaikainen sijais- ja tukiperhevanhempi ja tässä roolissa suunnitellut ja toteuttanut myös kuntouttavaa vanhempi-lapsi -sijoitustoimintaa.

Peruskoulutus ja pätevyydet

  • Työnohjaaja STOry, Diakoniakorkeakoulu
  • Perheterapeutti, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
  • Psykoterapeutti (ET erityistason psykoterapeutin nimikesuoja, Valvira)
  • Sosionomi (TaY)

Täydennyskoulutusta

  • Tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot, jatko-opinnot v. 2016 alkaen, Suomen Pariterapiayhdistys ry
  • Couples Therapy Workshop , Ljublana, Slovenia, GATLA Gestalt Associates Training Los Angeles
  • PRIDE-kouluttaja, Pesäpuu ry
  • Miesryhmänohjaaja, Miessakit ry
  • Parisuhteen rikastamisryhmien ohjaaja, Kirkon perheasiain neuvottelukeskus