Työnohjaus

Työnohjaus on työn sisältöön, työrooliin ja työyhteisöön liittyvien kysymysten ja kokemusten yhdessä tutkimista ja jäsentämistä. Työnohjauksen piiriin kuuluvat myös työssä esiin nousevat tunteet, arvot ja ihmissuhteet sekä oma persoonallinen tapasi olla sinä työssäsi. Vuorovaikutus työnohjaajan ja työnohjattavan välillä lisää tietoisuutta ja vapauttaa voimavaroja löytää ja toteuttaa uusia vaihtoehtoja.

Työnohjauksen ja terapian välimaastoon asettuu henkilökohtainen life coaching -prosessi, jossa keskitymme tutkimaan sinulle keskeisiä tämän hetken tavoitteita, toiveita ja persoonallisia toimintatapojasi jotka estävät tai mahdollistavat niiden toteutumisen. Coach on aktiivinen keskustelukumppani, joka haastaa, kannustaa ja auttaa oivaltamaan uusia lähestymistapoja.

Tuulan viitekehys työnohjaajana / coachina on hahmoterapeuttinen ja toiminnallinen,  Aaron lähestymistapa työnohjaajana on voimavarakeskeinen ja perheterapeuttinen. Kummallekin on ominaista dialoginen, läsnäoleva ja yhdessä pohtiva työote.

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilötyönohjauksena tai ryhmien ja työyhteisöjen työnohjauksena.

Hinnoittelu sopimuksen mukaan – pyydä tarjousta!

 

”Jos työstäsi puuttuu ilo, keveys ja mielihyvä,
sen ei tarvitse merkitä, että sinun pitäisi vaihtaa se, mitä teet.
Saattaa riittää, että muutat sen, miten teet.”
(Eckhart Tolle)